Ple Municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 17 regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

 • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
 • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
 • La creació i implementació de nous serveis municipals.

El Ple municipal es reuneix, amb caràcter ordinari, l’últim dimecres de cada mes a les 19 hores, llevat del mes d'agost, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. 

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori. Les preguntes es poden fer orals o omplint el document adjunt.

Composició del Ple Municipal

L'actual consistori, escollit en les eleccions municipals de data 28 de maig de 2023, està format per:

 • 8 regidors del Grup Municipal JUNTS
 • 3 regidors del Grup Municipal 100% la Garriga
 • 2 regidors del Grup Municipal ERC la Garriga
 • 2 regidors del Grup Municipal de CUP-AMUNT
 • 2 regidors del Grup Municipal del PSC-Impuls
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-09-2023 12:17