Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

És el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació.

Molts tràmits de la Generalitat de Catalunya, de l’àrea de benestar i família, es poden sol·licitar a través de serveis socials, que els gestiona i que els envia a l’administració corresponent, excepte en els mesos d’estiu i vacances de Nadal que no es realitza la correspondència.

Si s’entreguen als serveis socials: s’ha de portar la sol·licitud corresponent i la documentació requerida ha d‘estar tota compulsada. No és d’entrega immediata, es triguen unes setmanes per obtenir el número de registre.
O es pot tramitar directament en algunes de les oficines de Benestar i Família: s’ha de portar a més de la sol•licitud, original i fotocòpia de la documentació. S’obté el nº de registre al moment.

Tríptic informatiu

Documentació necessària?

 Formulari de sol.licitud

 Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular

 Dues fotografies tipus carnet de la persona titul ar de la targeta

  Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació le gal, si escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o

 Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat del Departament de Benestar Social i Família que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix alt res requisits establerts a la normativa vigent

 Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui conductor/aCanals de tramitació

Oficina de Benestar Social i família Granollers
Carrer de Sant Jaume, 48
Telèfon 93 879 20 86 / Fax 93 879 30 04
Horari de registre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre

Oficina de Benestar Social i Família Canovelles
Plaça de Pau Casals, s/n
Telèfon 93 846 45 22 / Fax 93 846 41 50
Horari de registre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre.PresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer de la Caritat, 508530 - La Garriga (Barcelona)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-08-2022 08:46