Sol·licitud per realitzar activitats per part de les entitats

Qui el pot demanar?

Entitats i associacions i persones jurídiques

Quan es dóna resposta?

Amb un mínim de 7 dies desprès de l'enviament de la sol·licitud

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Fotocopia de la pòlissa d'assegurances (1)

 En cas que hi hagi elaboració o servei de menjar, declaració responsable per a esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de menjar

 En cas que hi hagi actuació musical de qualsevol tipus, memòria d'activitat extraordinària

 En cas que hi hagi ús de pirotècnia, documentació d'autorització

 En el cas d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, Informe favorable en matèria d'incendis de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 23 de Llei 3/2010

 En el cas d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendisCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2024 13:36