Sol·licitud / renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Propietaris de gossos potencialment perillosos

Quan es dóna resposta?

<6 mesos

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Certificat de capacitat física i psíquica per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós

 Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros

 Cartilla sanitària de l'animalCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Expedició 50 €. Renovació 15 € (Art. 4, Ordenança municipal núm. T12)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 12:16