Treballem amb veus expertes per elaborar el POUM

Última revisió 20-03-2023 14:09
22/03/2023

Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

Geòlegs, advocades, arquitectes, biolègs... són només alguns dels perfils de les persones que participen en les sessions deliberatives prèvies a la redacció final del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Es tracta d'unes trobades per donar a conèixer criteris i objectius, i debatre i proposar estratègies i solucions sobre aspectes específics del document de l’Aprovació inicial del POUM, que han de servir per elaborar el text definitiu.

Hi ha tres trobades agendades, amb persones expertes en diferents àmbits: una dedicada a usos permesos a les plantes baixes i interiors d'illa, una sobre el tractament del riu i la inundabilitat i una sobre la zona nord (Pinetons i barri de Querol). Les dues primeres ja s'han celebrat i la tercera es preveu per al mes d'abril.

En aquestes sessions hi participen l'equip redactor del POUM, l'alcaldessa, Dolors Castellà, la regidora d'Urbanisme, Neus Marrodan, i regidors i regidores dels grups municipals del consistori.