S'instal·len nous ressalts i pilones

Última revisió 17-03-2023 12:52
21/03/2023

S'ha actuat en diversos punts del barri de Montserrat i de l'illa de vianants per millorar la mobilitat i la seguretat viària.

Al barri de Montserrat, s’ha actuat posant pilones a la cantonada dels carrers Satèl·lits i Anselm Clavé i al carrer Banys, davant de la Moreneta. En tots dos llocs sovint hi estacionaven vehicles generant perill per als vianants. D'aquesta manera, s'evitaran estacionaments indeguts. També s’han posat ressalts en tres punts del carrer Anselm Clavé per tal de reduir la velocitat de pas dels vehicles.

A l’illa de vianants, s’han posat pilones al carrer Pere Fuster, tocant al carrer Banys, per permetre el gir de vehicles comercials i alhora protegir les persones vianants.