S'instal·len claus intel·ligents en equipaments municipals

Última revisió 09-09-2021 15:15
15/09/2021

L'Ajuntament ha començat a instal·lar claus intel·ligents en alguns equipaments municipals per guanyar en seguretat i comoditat d'ús.

Es tracta d'unes claus programables, és a dir, que es poden activar per obrir un determinat espai, i fins i tot a una hora i dia concrets.

Així, amb una sola clau, una persona treballadora podrà accedir a qualsevol equipament municipal. A més, també facilita a les entitats l'ús dels equipaments, ja que podran comptar amb una clau prèviament programada per utilitzar segons la seva demanda d'espai i horari.

Per a utilitzar-les, les entitats hauran de fer la corresponent demanda d’espai i horari i des de l’Ajuntament s'activarà la clau. D'aquesta manera, no cal venir a les dependències municipals en horari obert per recollir claus, ja que cada entitat tindrà la seva. En cas de voler modificar l’horari o demanar l'ús d'un altre equipament, només cal passar la clau per un "validador" (situat fora de les dependències de la Policia Municipal), que transmet la nova informació a la clau. La validació es pot fer qualsevol dia i a qualsevol hora.

Els objectius de la implantació d'aquesta tecnologia són tenir un major control de l'ús dels espais municipals, estalviar en còpies de claus i facilitar l'accés als equipaments.

Per ara, s'han instal·lat claus intel·ligents al Tatre El Patronat, l'Auditori i a les oficines de Serveis Socials de l'Ajuntament. En una segona fase, a finals d'any, es preveu instal·lar-les a Can Luna, als pavellons de Can Noguera i Can Violí, a les pistes esportives i a la sala d'exposicions Andreu Dameson.

Claus intel·ligents
Claus intel·ligents