Supressió del pas de Can Terrers

Última revisió 09-07-2019 13:10
12/07/2019

Ja han arrencat els treballs per suprimir el pas a nivell de Can Terrers: unes obres que tenen un pressupost de 730.000 euros i un termini d’execució de 8 mesos. Aquest pas a nivell era el més senzill de planificar i d’executar, i per això se n’ha pogut redactar i tramitar un projecte constructiu independent.

L’Ajuntament manté contacte periòdic tant amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), que és qui va adjudicar les obres, com amb l’empresa que les duu a terme, per fer-ne el seguiment. Un cop suprimit el pas a nivell, es crearà un pas inferior de 8 metres d’amplada i 5 d’alçada, que se situarà a uns 40 metres al nord de l’eix del camí que creua la via.

Pas a nivell
Pas a nivell