Subvencions per a la restauració d'immobles de notable valor cultural

Última revisió 31-07-2020 14:49
17/08/2020

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de juliol al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

El Departament de Cultura ha publicat la convocatòria de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural. L'objectiu és contribuir econòmicament a l'execució d'obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o béns culturals d'interès local.

Amb una dotació màxima de 5.500.000 euros, la convocatòria preveu que les obres es puguin fer en un període de tres anys, és a dir de 2020 a 2022.

Les persones destinatàries d'aquesta línia d'ajuts són les persones físiques i les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d'entitats sense ànim de lucre, els ens locals i els ens que en depenen, així com altres tipus d'unitat econòmica i patrimoni separat que no tinguin ànim de lucre. Com a novetat d'aquest any, s'inclouen les cooperatives agràries.

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de juliol al 14 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), i la tramitació es fa a través de la plataforma EACAT, en el cas d'ens locals, i a través de Tràmits gencat en el cas de persones físiques, agrupacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre. 

Immobles de valor cultural.
Immobles de valor cultural.