Subvencions 2018 a projectes de cooperació

Última revisió 15-06-2018 13:57
15/06/2018

Les entitats de cooperació del municipi tenen temps fins al 26 de juliol per optar a les subvencions dels seus projectes.

Els projectes que es finançaran han d'estar orientats al foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat ; la promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global i el reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també dels valors de la convivència intercultural.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 66.000,76 € i l’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats no podrà superar 16.500,19 €.

Podeu trobar més informació a l'apartat de tràmits.

cooperacio
cooperacio