S'incorporen 284.205 € del romanent de tresoreria al pressupost municipal

Última revisió 20-03-2024 20:46
21/03/2024

El total del romanent de 2023 és de 401.575 €. En el ple de març també s’ha donat compte de la liquidació del pressupost de l'exercici econòmic 2023, que té un resultat positiu de 557.368 €.

Un total de 284.205 € quedaran incorporats al pressupost municipal de l’Ajuntament de la Garriga, provinents del romanent de tresoreria (que ascendeix a un total de 401.575 €), després que la sessió plenària de març hagi aprovat la modificació pressupostària corresponent.

La mesura, que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern, 100 % la Garriga i ERC i els vots en contra de la CUP, contempla que aquesta quantitat es destini a diverses partides, on destaquen la implementació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament (100.000 €) la contractació de professionals per Festa Major (50.000 €), el projecte de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental (27.180 €), l’ampliació de la línia mixta de P0 i P1 a l’Escola Bressol Municipal, que representa la incorporació de 8 alumnes més (19.375 €), la implementació de la marca ciutat de la Garriga i de la marca Botifarra de la Garriga, la dinamització comercial del municipi, el projecte Arrela’t o convenis amb el consorci d’educació especial Montserrat Montero o amb l'Asil Hospital.

“Aquest romanent es podria incorporar en qualsevol moment de l’exercici, però creiem convenient que una part s’incorpori al pressupost del 2024 aquest mes de març. Com que encara tenim la regla de la despesa suspesa, això ens permet incorporar-lo per a despeses o inversions”, ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Jiménez.

Des de l'oposició, Jordi Pubill, de 100 % la Garriga, ha qualificat de "lògiques totes les partides on s'aplica romanent".

Txell Catalan, d'ERC, ha celebrat "que es destini bona part a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament". "Però ens amoina que part del romanent s'utilitzi per suplementar partides com la Festa Major, quan l'anterior equip de govern va ser criticat per això" i que no es destinin a desencallar la Formació Professional per a persones adultes", ha afegit.

Per part de la CUP, Francesc Boixader, ha valorat "una proposta amb moltes coses positives, com les noves partides per l'Asil Hospital o el centre Montserrat Montero" o les partides per la RLT i per l'ampliació de places a l'Escola Bressol. "D'altra banda, si els pressupostos estan ben fets no caldria augmentar les partides de despesa corrent, com la de Festa Major. Creiem que hi ha temes urgents més prioritaris que suposan millora de la qualitat de vida de la ciutadania, com el carril bici, els camins escolars i la creació d'espais d'ombra a l'Escola Els Pinetons", ha afegit el regidor.

Liquidació del pressupost de 2023

En el capítol econòmic, també s’ha donat compte al ple de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023, que es tanca amb un resultat pressupostari positiu de 557.368 €. “Hem passat d’un resultat negatiu de 313.000 € el 2022 a un resultat positiu de quasi 600.000”, ha explicat Albert Jiménez, qui ha afegit que sobre l’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària, s’ha passat d’un negatiu de 628.305 € el 2022, a un positiu de 220.870 €.

El regidor d’Hisenda ha repassat algunes xifres concretes, com l’estalvi net que passa de -2,41 % a 2,15 %; el nivell d’endeutament, que queda en el 28,01 % (venint del 37,59 %); o la capacitat de retorn del deute, que passa del 5,14 % del 2022 (per sota del 7 % exigible) al 21% d’enguany.

Ordenança de les instal·lacions esportives

D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat l’encàrrec a la Comissió de Promoció de la Ciutat de la redacció d'una Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Els objectius del text, entre altres, seran establir les tipologies de persones usuàries, així com l’ús que es pot fer de les instal·lacions i els drets i obligacions d’aquestes persones; posar ordre a les instal·lacions per mantenir-les en bon estat; definir els espais publicitaris i establir un règim sancionador en cas de mal ús de les mateixes.

Manifest del 8M

Com és habitual, el ple municipal s’ha adherit, per unanimitat, al Manifest del 8 de març - Dia Internacional de les Dones 2024, de la Diputació de Barcelona, que posa l’accent en el paper que el món local juga per “construir territoris més inclusius, més segurs, més feministes i més equitatius”, incorporant el feminisme en la seva acció quotidiana.

Finalment, s’ha aprovat modificar l’ordenança que regula els preus públics de l’EMAD, fet que suposarà un increment de les tarifes dels tres cicles que imparteix l’Escola Municipal d’Art i Disseny (les tarifes de l'EMAD no experimentaven cap pujada des de 2016). També suposa la incorporació de bonificacions per famílies monoparentals i per famílies nombroses, que no estaven previstes fins ara a l’ordenança.

En l’apartat de mocions, s’ha aprovat una presentada pel conjunt de tots grups municipals per millorar la vida de les persones afectades per l'ELA.