S'aprova el Pla de Sanejament financer de l'Ajuntament

Última revisió 21-12-2023 17:20
21/12/2023

El ple també ha donat compte de canvis en el cartipàs, pels quals Carol Espada assumeix les regidories de Turisme, Empresa, Ocupació i Societat del coneixement, Activitats i Habitatge, i Álex Valiente, la d'Acció climàtica.

El darrer ple municipal de l'any ha començat amb dos punts per donar compte dels canvis en el cartipàs municipals.

D'una banda, Cristina Sánchez Fernández passa a ser 4a tinenta d’alcaldia, assumint el càrrec d’Eduard Vilà Rocafort, que va morir a finals de setembre. Assumeix, així, la coordinació de l’Àrea de Territori, Transició Ecològica i Agenda 2030.

D'altra banda, Carolina Espada Parra assumeix Turisme, Empresa, Ocupació i Societat del coneixement, Activitats i Habitatge; i Álex Valiente, Acció climàtica (Gestió dels residus i Transició Energètica), a banda de mantenir Promoció Econòmica, Comerç i Mobilitat.

Pla de Sanejament Financer

El ple també ha aprovat el Pla de Sanejament Financer de l'Ajuntament. El document s'ha hagut de redactar i aprovar per ple perquè el pressupost del 2022 es va liquidar amb un estalvi net negatiu. La llei obliga, en aquests casos, a comptar amb un pla que tingui per objectiu assolir una situació d'estalvi net positiu en un termini no superior a 3 anys.

Tal i com ha explicat el regidor d'Hisenda, Albert Jiménez, aquesta "eina de planificació i gestió financera" "ha de servir per resoldre la situació econòmica adversa", amb "un conjunt de mesures econòmiques i d’organització que permeti restablir l’equilibri financer".

Aquestes mesures, segons Jiménez, ja es veuen reflectides en el pressupost per al 2024, aprovat en la sessió plenària del novembre: una disminució del capítol 1 per amortització de places, la no substitució d'altres i la demora d'algunes contractacions, i la disminució de les hores extres. El regidor ha afegit que els capítols 2 (béns i serveis) i 4 (transferències corrents) també han representat una dismunició de 147.000 € de despesa. A més, a nivell d'ingressos, "es preveu un augment d'entre el 5 i el 10 % en impostos i taxes per una major activitat econòmica".

El regidor de 100 % la Garriga, Jordi Pubill, ha declarat en la seva intervenció que "cal tornar l'equilibri a les finances municipals". "Esperem que es compleixi la previsió d'ingressos", ha afegit el regidor, qui ha dit que el grup vota a favor "per responsabilitat".

Des d'ERC, Meritxell Catalan, ha argumentat l'abstenció del seu grup "per qüestió de forma en no conèixer les xifres a fons". Malgrat això, la regidora no té "cap dubte de les bones intencions del govern i de la bona feina de tècnics", ja que "les xifres són plausibles".

Finalment, Francesc Boixader. de la CUP, ha opinat que cal millorar l'estat de les finances però s'ha mostrat en desacord amb la proposta presentada, de la mateixa manera que el grup no va estar a favor del pressupost. El grup ha votat en contra.

Servei i tarifes de subministrament de l'aigua

El ple de desembre també ha aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern i 100 % la Garriga, i les abstencions d'ERC i la CUP, l’ordre de continuïtat del contracte de subministrament d’aigua potable a AGBAR per un termini de 18 mesos, fins el dia 30 de juny de 2025, data estimada per a l’adjudicació del nou contracte.

En la mateixa línia, i amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de la CUP, s'ha aprovat iniciar el procediment per actualitzar les tarifes del servei de subministrament d’aigua, amb un increment mitjà del 13,20 %.

S'aplica una reducció del 100% de la quota fixa de servei i del preu del primer bloc de consum domèstic a les persones usuàries que tinguin reconeguda per l'ACA la tarifa social del cànon de l'aigua.

El quadre de tarifes proposat, doncs, amb l’increment percentual en relació a les tarifes vigents fins ara, queda així:

Noves ordenances

D'altra banda, s'han aprovat dos inicis d'expedient i encàrrec a la Comissió de Serveis a les Persones. El primer, per a la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança reguladora de l'aparcament per persones amb mobilitat reduïda de la Garriga, que pretén concretar els àmbits que resten indeterminats en la Llei i ampliar-ne l’abast, adaptant-lo a les necessitats i particularitats de la Garriga.

El segon, és per la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança reguladora de la inspecció de pisos buits al municipi de la Garriga.

Aquesta ordenança ha de poder atendre situacions originades per la manca d’habitatge de lloguer que afecten, entre altres, a famílies amb pocs ingressos, amb problemes de pagament de mensualitats, a qui no se'ls renova el contracte o que han patit o patiran un llançament.

Sessions plenàries del 2024 i moció

El ple també ha aprovat el calendari de sessions plenàries ordinàries per l'any 2024. Els plens de celebraran a la sala de plens de l'Ajuntament, a les 19 hores, els dies 31 de gener, 28 de febrer, 27 de març, 24 d’abril, 29 de maig, 26 de juny, 31 de juliol, 25 de setembre, 16 d’octubre, 27 de novembre i 18 de desembre.

Finalment, ha decaigut una moció de la CUP per promoure una consulta popular sobre el model de gestió del servei d'abastament d'aigua potable a la Garriga, amb els vots en contra de Junts per la Garriga i el PSC i les abstencions de 100 % la Garriga i ERC.

Et pot interessar