Protocol anticovid per a les competicions esportives

Última revisió 25-09-2020 13:18
25/09/2020

Es regula la celebració de competicions i partits amistosos al municipi, amb mesures de seguretat estrictes.

El protocol, que ha elaborat l’Ajuntament, s’implantarà aquest cap de setmana i permetrà reprendre els partits i els competicions a les instal·lacions esportives del municipi, tot i que, per ara, sense accedir a les grades ni utilitzar els vestidors. A més, se seguiran mantenint la normativa establerta ja prèviament també des de l’Àrea d’Esports pel que fa al funcionament específic de les instal·lacions (accessos, ventilació, desinfecció control de temperatura, mascaretes, distància social...).

A partir del cap de setmana vinent, el del 3 i 4 d’octubre, ja es podrà accedir a les grades de les instal·lacions però complint totes les indicacions marcades desl consistori (distàncies entre el públic i només un acompanyant per esportista, entre d’altres). Pel que fa als vestidors, seguiran tancats.

Des de l’Ajuntament s’informa a les entitats esportives que per poder fer partits amistosos o de competició hauran d’haver presentat el seu protocol propi (el d’entrenaments i el de cap de setmana) a l’Àrea d’Esports.

També serà imprescindible que les entitats locals estiguin en possessió de la llista actualitzada de persones visitants: nom, cognoms, telèfon mòbil i DNI, de jugadors/es i acompanyants de tots dos equips. Aquesta llista s’haurà de lliurar al conserge de cada instal·lació esportiva en el moment de l’entrada dels equips.

Protocol anticovid

El Protocol Covid per a la represa de les competicions a les instal·lacions esportives municipals de la Garriga ha estat elaborat per l’Àrea d’Esports amb l’objectiu de determinar les condicions mitjançant les quals s’ha de poder fer el retorn a les competicions esportives en les instal·lacions municipals la temporada 2020/2021.

Es tracta d’una fitxa per instal·lació per tal de facilitar al màxim la seva aplicació i comprensió per part de les entitats i de les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals. Aquest protocol serà vigent a partir del 26 de setembre de 2020 i es mantindrà fins que la situació de la COVID 19 no millori i ens permeti l’ús habitual i normal de les instal·lacions.

El contingut del protocol s’ha basat en el “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya” redactat per la Secretaria General de l’Esport, també s’ha tingut en compte l’opinió de les entitats esportives i l’experiència de les activitats realitzades durant els mesos de juliol i agost del 2020. Es tracta, això sí, d’un document viu, que caldrà anar modificant en funció de l’evolució que tingui la Covid 19 dins el municipi de la Garriga.

 

Es reprenen les competicions esportives.
Es reprenen les competicions esportives.