Nou ajut a les famílies per gaudir d'activitats de lleure educatiu

Última revisió 22-07-2020 10:36
22/07/2020

Prestació per promoure el lleure educatiu a Catalunya i oferir un suport a aquelles famílies que es troben a una situació de vulnerabilitat.

L'ajut, que atorga la Generalitat, es podrà sol·licitar fins a l'exhauriment del pressupost que s'hi destina com a màxim fins al 14 de setembre de 2020.

L'objectiu és oferir un suport econòmic a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en activitats d’educació en el lleure que tinguin lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

Requisits de la persona sol·licitant

  • Tenir més de divuit anys.
  • Inscriure l’infant o infants a càrrec, d’entre 3 i 17 anys, a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals (es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l’1 de gener i 30 de juny de 2020).

Condicions de les activitats

  • Han de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.
  • Per a les activitats amb pernoctació: la durada mínima ha de ser de 7 dies i no cal que siguin consecutius.
  • Per a les activitats sense pernoctació: la durada ha de ser de 5 hores al dia com a mínim. 

Quantitat de l'ajut
100 euros si l’activitat de lleure educatiu implica pernoctació i 80 euros si no n’implica.

Com fer la sol·licitud

  • Només es pot fer per internet.
  • Es necessita un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

És compatible amb altres ajuts i prestacions si la suma mensual dels ingressos de la família no supera el límit establert de 25.180,44 euros anuals.

La sol·licitud de l'ajut per a activitats de lleure a Catalunya es pot fer aquí: Ajuts per a activitats de lleure a Catalunya 

Activitats de lleure a Catalunya.
Activitats de lleure a Catalunya.