Nota informativa sobre el tancament i les reformes del cinema Alhambra

Última revisió 18-11-2013 08:59
17/11/2013

A continuació, transcrivim la nota informativa emesa per l'equip de govern de la Garriga en relació al tancament temporal per reformes del cinema Alhambra:

"El dijous 14 de novembre l’equip de govern és requerit pels serveis tècnics municipals de les esquerdes sota el ràfec del vessant sud de la teulada del cinema Alhambra.
Vist l’informe tècnic municipal i el requeriment per tal de “garantir la seguretat en una sala d’ús públic”, es recorre al parer de tècnics externs especialistes en estructures per tal que avaluïn, a través d’una diagnosi estructural, l’estat de l’immoble, i s’hi comença a treballar durant el divendres 15 a la tarda.

Aquesta diagnosi implica un seguit d’observacions i proves, entre les quals l’anàlisi de materials i la mesura de diferents elements, que fan incompatible l’ús públic del cinema mentre duri aquest procés.

Després d’una primera observació, dilluns 18 es procedirà a planificar l’execució d’aquesta diagnosi, que a dia d’avui encara no podem preveure els dies que durarà, ja que dependrà dels resultats i necessitats que sorgeixin a cada moment.

Durant aquest any 2013 són moltes les actuacions que des de l’equip de govern s’han dut a terme per tal de fer possible la continuïtat del cinema Alhambra:

- Acompanyament a les trobades amb la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Generalitat per tal d’afrontar uns primers requeriments tècnics i de seguretat.
- Acompanyament a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals per tal d’explorar vies d’ajut en el context de la campanya Sos Alhambra
-  Assessorament tècnic i suport en l’aplicació de totes les directrius marcades per diferents departaments de la Generalitat (senyalització, lavabos nous...)
- Implicació en la campanya Sos Alhambra coordinada pel CineClub i concretada en la previsió d’un avanç de tres anualitats del conveni vigent.
- Elaboració de l’exposició del centenari del cinema


Malgrat el contratemps que suposa la mesura de tancament provisional del cinema Alhambra, l’Ajuntament de la Garriga vol manifestar el seu suport incondicional a totes les iniciatives encaminades a garantir la continuïtat del cinema i continuarà estant al costat de les persones que ho fan possible".

L’equip de govern de la Garriga