Mesures econòmiques contra els efectes de la crisi Covid-19

Última revisió 16-04-2020 21:43
24/03/2020

L'Ajuntament presenta un paquet d'accions d'implantació immediata, i d'altres que s'aplicaran a curt termini.

Mesures a implantar de manera immediata

 • Suspensió temporal de les quotes dels següents serveis municipals no prestats mentre s’allargui l’estat d’alarma. Ajornament dels cobraments fins a la posterior període:

- Preu públic de l'activitat "Gimnàstica": ajornament del pagament del mes d’abril. Quota de maig, cobrament dels mesos de març i abril, descomptant les setmanes afectades.

- Preu públic de l'activitat "Karate": ajornament del pagament del mes d’abril. Quota de maig, cobra-ment dels mesos de març i abril, descomptant setmanes afectades.

- Taxa del mercat del 2n trimestre: ajornament del pagament del 2n trimestre. Maig, cobrament del 2n trimestre, descomptant setmanes afectades de març i abril.

- Preu públic Escola Bressol Les Caliues: ajornament del pagament del mes d’abril. Quota de maig, cobrament dels mesos de març i abril, descomptant els dies afectats.

 

 • Compensacions per prestació parcial de determinats serveis de les escoles públiques de l’Ajuntament:

- Preu públic de l'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAD) i l'Escola Municipal d'Educació (EME)  - març: devolució/compensació de quotes per serveis no prestats ni de manera presencial ni en format virtual. 

- Preu públic de l'Escola Municipal de Música - març: devolució/compensació de quotes per serveis no prestats ni de manera presencial ni en format virtual.
 

 • Congelació dels procediments de cobrament iniciats per la via executiva. Mentre duri l’estat d’alarma, els terminis queden suspesos. Acabat l’estat d’alarma, l'Ajuntament s'ajustarà als terminis que dicti l’ORGT.
   
 • Continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020. Actualment el consistori es troba en procés de modificacions de partides de préstec del 2019 en inversions del pressupost del 2020.
   

Mesures a implantar a curt termini

 • Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral. Aplicable a lloguers entre particulars i a lloguers socials amb les diferents administracions. L'Ajuntament estudiarià l’ampliació de supòsits a les bases reguladores d’atorgament de subvencions i ajuts; si cal crearà noves bases i dotarà crèdit suficient per afrontar la crisi.
   
 • Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha restat tancat mentre duri l’estat d’alarma. Es crearan bases reguladores d’atorgament de subvencions i ajuts; es dotaran partides amb crèdit suficient per afrontar la crisi.
   
 • Recurs municipal que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses, en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19, juntament amb el Compromís d’elaboració i aprovació d’un Pla de Reactivació Econòmica Local.
   
 • Compliment del decret del Govern d’Espanya de data 17 de març, tenint especial sensibilitat en aquells factors socials, com són garantir la llum, el gas i l’aigua a totes les llars. La funció de l’Ajuntament en aquest cas, serà la de vigilar-ne el compliment, atès que totes aquestes garanties vindran donades per la intervenció de l’Estat.
   
 • Estudi de l’exempció dels cànons de l’Ajuntament per les concessions en el sector de la restauració i d’altres com piscines, zona blava, etc. Estudi de la reducció o exempció del cànons vinculats a la reducció, la bonificació o l’eliminació de la quota dels usuaris i les usuàries.
   

Mesures a implantar tot depenent de decisions de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

 • Modificació del calendari de les persones contribuents per ajornar i/o fraccionar pagaments de famílies, autònomes i empreses sense costos financers.
   
 • Primera fracció de l’IBI: cobrament el juliol (no el juny).
   
 • Taxa de residus comercials: cobrament el juny (no el maig).
   
 • Taxa de residus domèstics: cobrament el juny (no el maig).

 

- Actualització! consulta aquí l'ampliació del paquet de mesures econòmiques i fiscals que ha publicat l'Ajuntament.