La modificació del cartipàs municipal centra el Ple

Última revisió 30-07-2020 20:05
30/07/2020

El Ple de juliol es va celebrar ahir a la tarda en format telemàtic i va superar les 5 hores de durada.

Durant la sessió es va donar compte del nomenament de les noves tinences d’alcaldia, dels canvis en la Junta de Govern Local i es va aprovar la nova composició de les diverses comissions polítiques.

Nou cartipàs

Amb el nou cartipàs, el govern l’integren un total de 10 regidors i regidores (6, d’ERC amb Acord i 4 no adscrits/es).  L'organització és la següent:

Així mateix, el programa de govern es pot consultar al següent enllaç: Programa de govern 2020- 2023.

Tinences d’alcaldia

Sota l’alcaldia de Dolors Castellà, les tinences d’alcaldia són les següents: Jordi Pubill (1r tinent d’alcaldia i regidor no adscrit), Lluís Marco (2n tinent d’alcalde i regidor d’ERC amb Acord) i Joan Esteban (3r tinent d’alcalde i regidor no adscrit).

Junta de Govern

Al Ple es va donar compte de les resolucions d’alcaldia per a la composició de la nova Junta de Govern Local (JGL). Actualment, la JGL resta integrada per 5 membres de dret:  4 de permanents i 1 d’itinerant, de la forma següent: Dolors Castellà Puig , presidenta (alcaldessa, ERC amb Acord); Jordi Pubill, vocal (1r tinent d’alcalde, regidor no adscrit); Lluís Marco, vocal (2n tinent d’alcalde, ERC amb Acord); Pep Tarradas i Montse Llobet, vocals en qualitat de representants de l’oposició per torn rotatori (CUP i Junts LG).  També hi assisteixen amb veu i sense vot Alex Valiente (PSC) i Ángel Guillen (C’S) d’acord amb el que estableix el ROM sobre la participació per torns rotatoris de tots els grups de l’oposició.

Junta de Portaveus

Al Ple també es va aprovar la modificació de la Comissió Informativa Única (Junta de Portaveus), un òrgan complementari de l'organització municipal que presideix l’alcaldessa i que està integrat per un/a representant de cada grup municipal. A partir d’ara, l’integren: Dolors Castellà, Lluís Marco, Montserrat Llobet, Pep Tarradas, Alex Valiente, Ángel Guillén i Joan Esteban.

Comissions i òrgans col·legiats

Altres modificacions es van fer a la Comissió Especial de Comptes i a les representacions dels òrgans col·legiats. I, finalment, en l’assignació de drets econòmics dels regidors i regidores per la incorporació de 4 nous membres a l’equip de govern, 3 dels quals en règims de dedicació.

Votacions

Els punts de l'ordre del dia el Ple relacionats amb el canvi del cartipàs municipal, fruit del pacte entre ERC i els regidors/a no adscrits, van tenir els 7 vots contraris de l’oposició (JxLG, CUP, PSC i C’s) i els 10 vots a favor de l’equip de govern.

Opinions polítiques

Els diversos grups van exposar el seu punt de vista sobre el nou govern municipal. Algunes de les opinions expressades van ser les que es mostren a continuació:

Dolors Castellà, ERC amb Acord:

Portem més d’un any tirant endavant un projecte d’esquerres per la Garriga, amb tota la dignitat que hem sabut. I ara el tirarem endavant amb uns companys que han començat un nou camí en solitari. En aquest camí ens hi hem trobat, hem arribat a acords, hem arribat a consensos per continuar la feina i el projecte, que encara són oberts. (...) Considerem que hem fet un esforç per teixir complicitats amb tots els grups polítics.”

Jordi Pubill, regidors no adscrits:

“Entrem al govern per treballar. Estem molt i molt tranquils i hem seguit endavant, no perdrem ni un segon del nostre temps a justificar-nos en paraules. Preferim que la nostra feina sigui la millor de les justificacions d’ara endavant."

Montse Llobet, JUNTS per la Garriga:

“Probablement els interessava més comptar amb els vots conformistes abans que amb propostes ideològiques amb criteri social, polític i econòmic, per això van posar veto i condició per estar a govern: sortir de paraigües de Junts x LG.”

Pep Tarradas, CUP:

“Si no fa autocrítica, entendrem que ERC ha desaprofitat una oportunitat per fer virar el poble cap a l’esquerra i teixir sinèrgies que facilitessin una entesa amb la CUP, una entesa d’esquerres i independentista. Segurament ha defugit aquesta oportunitat i ha optat per aquesta opció continuista i conservadora."

Alex Valiente, PSC:

És un pacte innecessari, és un pacte calculador, que suma regidors i resta pluralitat. És un pacte que no respon a la realitat de crisi exigent que vivim sinó a necessitats concretes. És un pacte que no s’atreveix a integrar les transversalitat d’ideologies i identitats que tan ben representades estan en aquest consistori.”

Ángel Guillén, Ciutadans:

Al Ple de juliol els esteníem la mà per discutir temes cabdals, com són els pressupostos o els impostos de l’any vinent. Vist el tracte que ens han dispensat i que han dispensat a tota l’oposició, nosaltres donem per tancat tot enteniment i col·laboració amb ERC. Avui s’inicia una etapa d’oposició dura."

 

Les intervencions senceres de cada portaveu es poden recuperar al web de Ràdio Silenci i properament a la vídeoacta del web municipal.

Plenari online.
Plenari online.