Factures electròniques

Última revisió 18-12-2014 09:47
29/12/2014

A partir del 15 gener 2015 les factures entre empreses proveïdores de béns i serveis i les administracions públiques amb cost superior a 5.000 euros s’hauran de tramitar electrònicament. 

Inicialment, la mesura serà obligatòria per a aquelles factures de més de 5.000 euros, però el servei també s’obre per al conjunt de proveïdors interessats a facturar electrònicament i per a qualsevol import. 

Es preveu que a partir del 2017 el total de la facturació ja sigui electrònica. 

Per a més informació, cal entrar a la Plataforma eFACT.

e-FACT
e-FACT