Es recuperen els goigs de Sant Roc de la Garriga

Última revisió 03-10-2022 15:27
07/10/2022

El veïnat del barri de Sant Roc de la Garriga han aconseguit recuperar els goigs que es cantaven antigament amb motiu de la festivitat del barri de la Garriga.

Els goigs s’han aconseguit després d’una recerca en varis arxius, un dels quals el de l’Associació Amics dels Goigs, amb seu a la parròquia de Sant Eugeni de Barcelona, que els ha proporcionat a la Comissió de veïns.

Els goigs impresos més antics, daten de l’any 1890, motiu que denota l’antiguitat del barri, de la capella i de la celebració de la festa, recuperada el 2021 en plena pandèmia amb la restauració de la capella. Els goigs van ser impresos en dues edicions a l’impremta Bataller de Granollers, els anys 1890 i 1891 respectivament.

Els goigs, que narren la vida i miracles del sant, tenen una estrofa concreta ben relacionada amb la Garriga, transcrita en el català prefabrià amb què han estat escrits:

Sempre aquest vehinat estiga

 pel vostre nom amparat,

y guardeu á La Garriga

de malura y tempestat;

sia la Fe verdadera

 lo séu tresor principal:

A aquest Barri que ‘os venera

deslliuraulo de tot mal. (tornada)

La Comissió estudiarà la manera de poder-los recuperar popularment, cantar-los i donar-los a conèixer.