El vot per correu, fins al 14 de maig

Última revisió 27-04-2015 11:02
27/04/2015

Les persones que vulguin votar per correu en les properes eleccions municipals ho podran fer fins al 14 de maig.

La sol·licitud del vot per correu es pot demanar a les oficines de correus i cal aportar l'imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral facilitat per l’oficina de correus i l'original del document d’identitat, premis de conduir o passaport, targeta de residencia o targeta d’identitat d’estranger .

Un cop feta la sol·licitud, l’Oficina del Cens Electoral, enviaran, del 4 de maig i fins al 17 de maig, per correu certificat al domicili de l’elector, tota la documentació necessària per poder votar per correu. Aquesta documentació la haurà de recollir personalment la persona sol·licitant.

L’elector ha d’introduir la papereta de votació escollida en el sobre de votació i l’ha de tancar i juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on figura l’adreça de la Mesa electoral on li correspon votar.

Aquest sobre amb el vot s’ha de certificat a l’oficina de correus i tenen de temps fins al 20 de maig.

És molt important tenir present que un cop feta la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la Mesa electoral.

Vot per correu elector espanyols temporalment a l’estranger.

Els electors que es trobin temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions i que preveuen que estaran fora fins el dia de la votació, hauran de sol·licitar des de l’estranger la documentació necessària per poder votar.

La sol·licitud es pot recollir a les oficines Consulars o a traves de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (www.exteriores.gob.es) del 31 de març fins al 25 d’abril. L’elector tindrà que estar inscrit al registre de Matricula del Consolat com a resident. De no ser així podrà fer-ho en el mateix moment que recollir la sol·licitud.

Del 28 d’abril al 4 de maig la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens enviarà a l’elector al domicili a l’estranger indicat a la sol·licitud, per correu certificat, la documentació necessària per poder votar.

Un cop rebuda la documentació, l’elector tindrà fins el 20 de maig per enviar el seu vot a la Mesa electoral, per correu certificat i urgent.

eleccions
eleccions