El pressupost municipal augmenta en més de 830.000 euros amb el romanent de tresoreria

Última revisió 27-04-2022 23:53
28/04/2022

El ple del mes d'abril ha aprovat la incorporació del romanent de tresoreria del 2021 al pressuponst municipal, amb un total de 831.768,71 €, que han de servir per finançar diferents partides.

Entre les partides a què es destinarà el romanent, destaquen 42.000€ per a Serveis Socials; 280.000€ per a Via Pública, amb dotacions per al manteniment d'enllumenat, clavegueram i parcs, entre altres; i 177.500€ per a Cultura, amb "dotacions pressupostàries per retornar la festa major al nivell que tenia anteriorment a la pandèmia, igual que altres partides de cultura i joventut", segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Lluís Marco. També es destinen 164.312€ per a Urbanisme, que inclouen 147.312€ per liquidar el pagament d'una indemnització del c. Negociant.

Per part de Junts per la Garriga, Montse Llobet ha remarcat que "sense el romanent no es podrien atendre algunes necessitats", ja que "per manca de previsió del govern, queden partides sense dotació suficient".

Pep Tarradas, de la CUP, ha considerat que "el pressupost planteja dubtes importants en el capítol d'inversions" i que "hi ha molta despesa finançada amb romanent", una pràctica "que va en detriment de la capacitat d'inversió de l'Ajuntament".

Álex Valiente, del grup municipal del PSC, ha declarat que l'equip de govern "no té un projecte compartit" entre socis de govern i ha recordat alguns dels punts tractats en el debat de l'estat de la Garriga, que, segons el regidor a l'oposició, no es veuen reflectits en la distribució del romanent.

Finalment, des de Ciutadans, Ángel Guillén ha insistit en què algunes dotacions "haurien d'entrar directament en el pressupost" i no dependre del romanent, posant com exemple el manteniment dels parcs de lleure.

La incorporació del romanent de tresoreria s'ha aprovat amb 10 vots a favor (de l'equip govern) 7 contra (de l'oposició).

Liquidació del pressupost de 2021

El ple també ha servit per donar compte de la resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2021.

El regidor d'Hisenda ha explicat que les finances de l'Ajuntament "ja han sortit de la zona de risc", ja que " mantenen correctament l’estabilitat pressupostària, a diferència dels dos anys anteriors".

Marco ha detallat que el pressupost del 2021 amb crèdits inicials era de de 19.979.744,15 € i que amb crèdits finals va augmentar 7.693.568,12 €, el 38.51%, arribant a tancar-se amb la xifra de 27.673.312,27 €.

El grau d'execució del pressupost ha estat del 67,67%, mentre que l’execució dels ingressos ha estat de 22.280.023,04 euros, el 80,51% de les previsions, donant un resultat pressupostari positiu.

El POUM segueix avançant

El ple d'abril també ha aprovat el Pla de Treball i el Programa de Participació Ciutadana de la primera fase del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Segons la regidora d'Urbanisme, Neus Marrodan, "ara comença el treball deliberatiu dels debats que queden oberts i dels diferents eixos de treball".

Montse Llobet, de Junts per la Garriga, ha celebrat "que el POUM segueixi endavant" i que "la ciutadania tingui veu" en la definició de la Garriga dels propers anys.

Per part de la CUP, Pep Tarradas ha opinat que "el procés està mal calendaritzat" i que "el procés participatiu té algunes mancances", tot i que "les bases del projecte i el pla de treball són un bon punt de partida".

Carlos Martín, del PSC, ha estès la mà per "avançar com abans millor, per protegir el nostre municipi, que és el que volem tots".

Finalment, Ángel Guillén, de Ciutadans, ha destacat que el procés del POUM va "molt lent".