Aprovat el Reglament de Règim intern dels habitatges socials

Última revisió 14-03-2018 13:28
21/11/2013

El Ple municipal va aprovar el passat 20 de novembre el Reglament de Règim intern dels habitatges socials. El document regula l'organització i el funcionament intern d'aquestes vivendes i estipula les bases i els barems que s'utilitzaran, i els drets i deures dels usuaris, entre d'altres.

La Garriga disposa actualment de 4 habitatges situats a les anomenades Cases del Mestres, que serviran per proporcionar una vivenda digna temporal a persones i/o famílies en situació de risc d'exclusió social o amb discapacitat física i /o mental. A més, a través d'aquests habitatges es vol prevenir situacions de vulnerabilitat socioresidencial i potenciar les habilitats dels individus i/o famílies per viure de manera autònoma.

Durant aquest Ple també es va aprovar una modificació de crèdit per ampliar la partida de contingència. D'aquesta manera es disposaran de 20 mil euros més per tal de fer front a despeses d'emergència  per a ajuts socials.