El comerç local, en forma

Última revisió 09-07-2019 13:07
19/07/2019

El comerç de la Garriga té una salut que convida a ser optimista de cara al futur. Aquesta és una de les conclusions de la primera enquesta del clima comercial de la Garriga, que ha elaborat l’empresa J3B3  a encàrrec de l’Ajuntament. “Si bé és cert que  l’època de desacceleració econòmica viscuda els darrers anys ha estat una realitat que ha afectat l’últim esgraó de la cadena de consum, actualment la situació està revertint”, afirma l’estudi.

Les dades extretes de l’enquesta concorden amb altres indicadors sectorials (com l’Índice de Comercio Minorista realitzat per l’Instituto Nacional de Estadística) i, per tant, la tendència de la Garriga és semblant a la de l’àmbit estatal. En definitiva, s’afirma que el sector del comerç mostra estabilitat i millora en xifres de vendes, marges comercials, ocupació i marxa general del negoci. Des de l’Ajuntament s’espera repetir aquest anàlisi anualment per poder disposar d’indicadors a comparar de cara a un futur proper.

Aquesta és una de les iniciatives que s’han impulsat dins el programa Fem Poble, que contempla actuacions per donar a conèixer la diversitat de l’oferta comercial, tant del comerç i els serveis del municipi com del mercat setmanal, que el proper mes d’octubre fa 60 anys.

Enquesta comer?§
Enquesta comer?§