Com combatem el pugó a la Garriga?

Última revisió 30-05-2022 11:47
30/05/2022

Com ja fa anys, per tal de combatre el pugó en l’arbrat del municipi es segueixen criteris de Gestió Integral de Plagues (GIP).

En la majoria de carrers es du a terme lluita biològica, mitjançant l’alliberament de fauna útil, és a dir, fauna que actúa en contra del desenvolupament de la plaga. En els carrers més conflictius, amb més pressió de públic, s’apliquen tècniques d’endoteràpia amb les quals s’assegura la no presència de plaga.

En el cas del pugó, s’han fet controls periòdics per comprovar la presencia i abundància dels enemics naturals establerts d’alliberaments de campanyes anteriors i els propis insectes natius. Aquestes inspeccions han donat resultats molt positius en abundància de fauna beneficiosa.

El problema és que les temperatures anormalment altes fan que la plaga creixi exponencialment i amb ella les molèsties per excreció de melassa. Normalment les plagues són mes rapides que els nostres depredadors, així que per donar mes temps a que les poblacions s’equilibrin es realitzaran tractaments amb productes eco per pal·liar les molèsties a la ciutadania per aquesta excreció de melassa.

En realitzar el control mitjançant lluita biològica, cal tenir en compte que tindrem sempre un cert llindar de plaga, en tant que s’ha de mantenir l’equilibri entre insecte-plaga i depredador. Aquest equilibri depèn principalment del nivell inicial de plaga, moment en que es deixa anar el depredador, i l’evolució de la meteorologia, entre altres. Enguany, aquesta meteorologia ha estat desfavorable.