Canvis en el camí fluvial de la Garriga al Figaró

Última revisió 16-06-2022 18:26
17/06/2022

S’ha fet una modificació provisional del camí al seu pas pel Molí de Ca l’Oliveras, mentre s’espera un informe de l’ACA per fer les obres definitives.

El camí fluvial que uneix la Garriga amb el Figaró, inaugurat al 2016, passa per dues finques privades, amb les quals cal renovar els corresponents convenis. En el cas del Molí de Ca n’Oliveras, ja s’ha acordat amb la propietat la modificació del recorregut per evitar entrar a la finca.

Un cop l’Agència Catalana de l’Aigua emeti el seu informe favorable, es faran les obres de canvi de traçat. De moment, s’ha fet una modificació provisional, amb un traçat molt similar al que serà el definitiu, per tal de complir els termes del conveni ja signat amb la propietat.

L’altre conveni, amb Can Palau, s’està treballant, a l’espera també que l’ACA faci la seva valoració i proposta de solució.

Les obres del canvi de traçat tenen un pressupost de 104.000 euros.