Canvi d'ubicació d'algunes places de la zona blava i vermella

Última revisió 06-08-2020 11:43
05/08/2020

El Ple  aprova la modificació del contracte de la concessió del servei d’aparcament regulat per adaptar-lo a les últimes  actuacions de millora de la mobilitat al poble.

Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones vianants i afavorir la mobilitat sostenible, i tot coincidint amb la situació de pandèmia, l’Ajuntament ha dut a terme recentment diverses accions enfocades a aquesta finalitat que han fet que calgui traslladar algunes de les places de zona blava i vermella.

Durant els mesos de març i juny de 2020, l’equip de govern ha considerat imprescindible modificar la ubicació i nombre total de places blaves i vermelles, eliminant-ne algunes  i creant-ne de noves en altres carrers.

Els principals canvis s’han fet a la zona blava: s’han eliminat les 10 places del passeig Dr. Vich, ja que no s’hi permet ni l’aparcament ni l’accés de vehicles; les 4 de la plaça dr. Montal, l’espai de les quals ha permès implantar una nova àrea de recollida selectiva; les 7 del carrer Pere Fuster, entre els carrers Banys i Sant Francesc, on s’ha eliminat l’aparcament. També se n’han retirat 3 més al passeig dels Til·lers, entre can Xic i Cardedeu, per garantir la seguretat dels vianants.  Paral·lelament aquestes places de zona blava s’han reubicat al carrer Figaró i també al carrer dels Banys, entre els carrers Mina i l’Ametlla. En total, la zona blava ha passat de 174 a 173.

I pel que fa a la zona vermella, només s’han retirat les 3 places del c. Banys, entre el c. Mina i la crta. de l’Ametlla. L’aparcament de zona vermella ha passat de les 75 places a les 72.

Des de l’Ajuntament s’ha vetllat, també, perquè la modificació del contracte no posi en risc l’equilibri econòmic del servei que ofereix l’empresa concessionària (GIROPARK SAU). La modificació va ser aprovada, en sessió plenària del 29 de juliol, per 16 vots a favor i 1 en contra (C’s).

 

Zona blava del centre.
Zona blava del centre.