Campanya de manteniment i restauració de la vil·la romana

Última revisió 14-10-2021 13:45
19/10/2021

Durant la segona quinzena d'octubre, es duen a terme les tasques anuals de manteniment i restauració de la vil·la romana de Can Terrers.

Dimecres 13 d'octubre, va començar la campanya anual de restauració i manteniment de la vil·la romana de Can Terrers, unes tasques que s'allargaran fins a finals de mes.

Enguany, i després d’analitzar les degradacions presents al jaciment, es fa una intervenció de manteniment que ajudi a protegir les restes. Així, els treballs de consolidació proposats estan orientats a minvar els processos de degradació i garantir la conservació de les restes en les millors condicions possibles, donat que es mantindran a l’aire lliure.

Les intervencions previstes són:

  • Neteja de les estructures perquè aquestes siguin llegibles i per salvaguardar el seu manteniment i arrencament de vegetació als espais del jaciment.
  • Consolidacions estructurals: es restauraran les pedres que es trobin despreses, els enderrocaments..., utilitzant pedres del propi jaciment. També s’uniran juntes i es taparan forats.
  • Reconstrucció d’un dels murs de la terrassa superior que havia estat enderrocat.
  • Adequació dels terres dels àmbits que ja han estat anteriorment protegits amb geotèxtil i/o tela d’umbracle i gravetes, recol·locant la tela, redistribuint la graveta ja existent i eliminant la brutícia i vegetació, per a una millor integració dels espais que faciliti la interpretació per a la museïtzació.
  • Consolidacions puntuals dels arrebossats desconxats.