Balanç positiu del mandat, malgrat la pandèmia

Última revisió 15-03-2022 09:53
15/03/2022

En la sessió de debat sobre l’estat de la Garriga, l’equip de govern va fer un balanç positiu de la seva acció política fins a la data, tot i les dificultats sobrevingudes per la pandèmia de COVID-19. Els grups municipals a l’oposició es van mostrar crítics amb determinades actuacions de la legislatura.

La sessió es va obrir amb una primera intervenció per part de l’equip de govern, en què l’alcaldessa, Dolors Castellà, va començar recordant que les seves polítiques venen definides per cinc eixos, basats en els prinicipis republicans: universalitat; gestió professional i actuació ètica; igualtat d’oportunitats i servei públic; promoció de polítiques feministes i assumpció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Tot plegat, per “fer polítiques per a la millora de la vida de tota la ciutadania”.

Tot seguit, Castellà va destacar actuacions realitzades en cadascuna de regidories del govern municipal, posant èmfasi, per exemple, en l’habitatge (com el projecte d’una promoció de pisos de lloguer de protecció oficial a la plaça de la Pau, o els ajuts al lloguer o a l’accés a l’habitatge); en l’àrea de Territori (amb les desclassificacions de les zones de Can Poi i Can Violí, de cara a l’elaboració del nou POUM o la renovació del clavegueram del barri de Montserrat o els treballs per acabar amb les inundacions a l’Escola Giroi); o en Medi Ambient (amb el desplegament inminent del sistema de recollida porta a porta).

Intervencions de l’oposició i torns de rèplica

El debat va continuar amb les intervencions dels grups municipals a l’oposicó, començant amb la de Junts per la Garriga. Montse Llobet va voler un balanç “gens positiu” del mandat actual, i va enumerar una sèrie de mancances, al seu parer, de l’actuació municipal, destacant apartats com el de la neteja, l’endeutament municipal, el canvi de model en la gestió de l’aigua o la planificació del futur dels espais municipals. Llobet va declara que l’actual equip de govern “improvisa amb tot” i no té “un projecte per la Garriga”, ja que “han perdut el temps “per trobar recursos per finançar el seu projecte estrella [del parc lúdicoesportiu] de Can Terrers oblidant la ciutadania”.

Per part de la CUP, Pep Tarradas va remarcar que “el govern ha optat per la via fàcil de govern estable amb els seus antics socis de govern”, i que, lluny de fer polítiques que “estiressin la corda cap a l’esquerra per fer un projecte transformador de poble que posés la vida al centre”, es van fer valdre “les lògiques de sempre”. Tarradas va ser crític amb les polítiques d’habitatge, recordant que “el pla local d’habitatge no s’ha executat”, o que el recàrrec en l’IBI per als pisos buïts “ha quedat en no res”. També va considerar que el govern “arriba tard” o ha “calendaritzar massa” determinades acutacions i processos participatius, com el del POUM.

Álex Valiente, regidor del PSC, també va destacar la manca d’acció o la tardança en aspectes com tarifació social de serveis, la remodelació de carrers, l’ampliació d’ajudes a comerços i autònoms, la reforma de la plaça del Silenci o el nou tanatori. Valiente va incidir també en que “les propostes del pressupost de 2022 són les mateixes que les de 2021” i va opinar que “el govern vol apujar impostos per quadrar el seu projecte estrella de Can Terrers”.

Finalment, des de Ciutadans, Ángel Guillén va definir aquesta legislatura amb les paraules “decepció i preocupació” i el govern com “el més car de la història de la Garriga”. En aquest sentit, Guillén va dir que el pressupost municipal té “problemes estructurals greus” i que el nivell d’endeutament del govern només es mira de corregir amb un “augment de la pressió fiscal”.

Després de les corresponents contrarèpliques, en què equip de govern va defensar la seva actuació i oposició va recordar les seves propostes i prioritats, l'alcaldessa va remarcar que, el govern ha estat "en moviment i sense aturar-se, malgrat el parentesi al calendari causat per la pandemia que va oblogar a haver d'atendre altres emergències. La pandemia no ha estat excusa de res".

Al final de la sessió, es van respondre les preguntes que la ciutadania havia dipositat a l’urna que es va col·locar a l’OAC de l’Ajuntament.

Podeu recuperar la sessió íntegra, en aquest enllaç.