Anàlisi de mostres de materials de la Doma

Última revisió 08-11-2022 10:25
10/11/2022

Les mostres de morters extretes de l'interior de l'església de la Doma han d'aportar informació sobre les característiques i composició dels materials del temple.

La setmana passada es van extreure dues mostres de morters de l’interior de l’església de la Doma. Es tracta dels dos arrebossats diferents que es van detectar a la zona del cor durant la campanya de consolidació dels revestiments interiors que es va fer aquesta primavera. Un, més antic, sembla que correspondria a la nau romànica. L’altre, posterior, podria correspondre a l’ampliació tardogòtica de l‘església, del segle XVI.

El treball ha estat realitzat pel Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (UPC).

L’anàlisi dels morters permetrà desxifrar-ne les característiques i composició, i serà imprescindible per a futuribles obres de rehabilitació i restauració del temple.

El cost d’aquestes analítiques anirà a càrrec de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament De Cultura de la Generalitat de Catalunya.