Ajuts per al lloguer

Última revisió 10-12-2019 18:04
13/05/2019

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat la convocatòria d’aquest any dels ajuts per al pagament del lloguer. Els ajuts poden demanar-los aquelles persones que tenen dificultats per pagar el seu lloguer. Malgrat ser de la Generalitat, es tramiten a l’Ajuntament. El termini per sol·licitar-los acaba el proper 7 de juny.

D’altra banda, durant aquest mes l’Ajuntament publicarà  la convocatòria dels ajuts municipals per fer front a les despeses que suposen la realització  d'un nou contracte de lloguer.  El termini finalitzarà el 15 de novembre.
Per a més informació, recollir-ne la documentació i fer els tràmits oportuns  cal adreçar-se a l’Àrea d’Habitatge (habitatge@ajlagarriga.cat.)

Capm d'aprenentage
Capm d'aprenentage