Actuació fitosanitària d'ADIF

Última revisió 05-05-2022 19:23
05/05/2022

La nit de dijous 5 a divendres 6 de maig, ADIF realitza una actuació fitosanitària mitjançant un tren herbicida.

Segons comunicació d'ADIF, està previst realitzar la següent actuació fitosanitària:

  • Data: dijous 5 de maig de 2022.
  • Horari: nit, entre les 22:00 i les 06:00h aproximadament (després de l'últim tren de passatgers/es del dia i abans del primer de l'endemà).
  • Tipus de tractament: herbicida.
  • Mitjà d'aplicació: tren herbicida.
  • Productes a utilitzar:  Valdor Flex (núm. registre fitosanitari ES-00649), i Runrud (ES-00754).
  • Zones a tractar: marges laterals pròxims a les vies.
  • Trajecte tren herbicida: el tren pot fer desplaçaments sense aplicació d'herbicida mentre es dirigeix als trams a tractar i, una vegada finalitzat el tractament, quan va al punt d'estacionament. De vegades, tracta vies de transport de mercaderies, i circula per ramals d'ús intern (que no són de passatgers/es) per canviar de via.
  • Trams a tractar (excepte túnels i zones protegides): Via única: Montcada Bifurcació - Montcada Ripollet - Santa Perpètua de Moguda - Mollet Santa Rosa - Parets del Vallès - Granollers Canovelles - Les Franqueses del Vallès - La Garriga - Figaró - Sant Martí de Centelles - Centelles - Balenyà Els Hostalets - Balenyà Tona Seva - Vic - Manlleu - Torelló - Borgonyà - Sant Quirze de Besora - La Farga de Bebié - Ripoll.

??Precaució!