Les propostes ciutadanes al pressupost 2017, fins al 13 de desembre

Última revisió 28-06-2017 11:27
29/11/2016

Les propostes, idees i comentaris al pressupost 2017, que ha presentat l'equip de govern avui en un acte a la sala de Plens, es poden fer arribar al consistori fins al dia 13 de desembre. 

Tot i que es poden fer arribar suggeriments a la totalitat del pressupost, és en el capítol d’inversions on hi ha més marge per poder incloure peticions ciutadanes. En concret, i traient el que es destinarà a la sala polivalent de Can Luna, al talús del riu Congost i a la reurbanització d'un tram del carrer Banys, queden 350 mil euros oberts a suggeriments populars.

De totes maneres, des de l’equip de govern s’ha fet una desena de propostes on s’hi podria destinar aquesta partida:

• Implantar el sistema RFID de gestió de préstecs a la Biblioteca
• Millores de diverses aules de l’escola Tagamanent
• Arranjament del paviment de la pista de l’escola Els Pinetons i a l’escola Puiggraciós
• Instal·lació d’un ascensor i adequació de la segona planta de la Torre del Fanal
• Instal·lació d’un Parc d’Aventura a Can Terrers proposat pel Consell d’Infants
• Introducció d’eines per millorar l’eficiència energètica als equipaments municipals d’acord amb el compliment del PAES
• Instal·lar una cuina al Bar del Teatre
• Reposició del cable robat de l’enllumenat públic a la zona del camí de sauló al polígon de can Terrers
• Completar la instal·lació de desfibril·ladors a diferents punts del municipi per aconseguir ser un poble cardioprotegit
• Introducció d’eines I tallafocs per garantir la seguretat en els tràmits electrònics
 

La ciutadania pot fer arribar els seus suggeriments a través del formulari web, presentant una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a través del correu electrònic participacio@ajlagarriga.cat.

La presentació de l’avantprojecte de pressupostos per l'any que ve es pot consultar en el document adjunt.

Un cop recollits tots els suggeriments, se’n farà una avaluació tècnica i política per analitzar-ne la viabilitat.

Els pressupostos definitius es votaran durant el Ple del proper 21 de desembre

Avantprojecte pressupost Ajuntament la Garriga 2017
Avantprojecte pressupost Ajuntament la Garriga 2017