Es confirma l'existència d'una nova vil·la romana

Última revisió 28-06-2017 11:28
28/11/2016

Arqueòlegs de l’empresa Àtics SL, contractada per la Generalitat, han confirmat que el jaciment situat a uns terrenys prop de la Bòbila són restes d’una vil·la romana que va existir a la Garriga entre el segle I aC i el V dC.

El jaciment ja va ser documentat per Josep Maurí i altres aficionats a l’arqueologia durant els anys 50, tot i que ja a finals del segle XIX s’hi van fer prospeccions. Algunes de les restes trobades durant aquells anys es troben al museu Episcopal de Vic.

Els treballs actuals, que es van iniciar al principi de l’any amb un estudi de georadar, han confirmat l’existència de murs d’habitatges, diverses dolia (recipients per emmagatzemar gra i oli) i una tomba amb part d’un esquelet humà. 

Tot plegat no fa altra cosa que confirmar la formidable vàlua del patrimoni romà de la Garriga, que compta amb un nombre molt important de jaciments de l’època, alguns dels quals de grans dimensions, com les vil·les romanes de Can Terrers, de Can Noguera o la que ha estat ara objecte d’intervenció.

Un cop s’acabi la campanya, les restes materials localitzades a les rases obertes s’inventariaran, s’estudiaran i es conservaran al Museu de Granollers.

Vil·la romana bòbila
Vil·la romana bòbila