Revisió i reelaboració del protocol de violència masclista

Última revisió 28-06-2017 12:24
23/06/2016

L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha engegat la revisió del protocol local per a l'abordatge de la violència masclista. 

El passat 7 de juny va tenir lloc una primera reunió de treball, quan hi van assistir agents de la Policia Local i del Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos, personal tècnic de l’Àrea de Joventut, una treballadora social del CAP i una treballadora social de l’Ajuntament.

De moment, s’ha establert un calendari de reunions mensuals de setembre a octubre, amb l'objectiu d'elaborar, de manera compartida un document útil i operatiu que permeti definir un model d'abordatge de la violència masclista consensuat entre tots els serveis, clarificar les funcions de cada servei i establir un circuit local d'actuació. En definitiva, el que es vol és potenciar el treball en xarxa per prevenir aquest tipus de violència, detectar possibles casos, actuar quan sigui necessari i promoure la recuperació de les dones que n'hagin estat víctimes.

La Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista reconeix el paper de les administracions locals en l'abordatge d'aquesta problemàtica, tot establint la necessitat d'elaborar protocols d'actuació i coordinació.

revisió protocol sexista
revisió protocol sexista