La Garriga rep una diagnosi tecnològica

Última revisió 05-04-2016 12:48
05/04/2016

El diputat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García Cañizares, va entregar, el 31 de març passat, el projecte d'avaluació de compliment del pla director TIC de la Garriga a l'alcaldessa d'aquest municipi, Meritxell Budó.

Les diagnosis són treballs que inclouen l'inventari dels recursos TIC i dels projectes de l'ajuntament, una anàlisi del model organitzacional de treball i, en general, de la gestió dels actius tecnològics.

Aquests projectes tenen l'objectiu de marcar un pla d'accions a curt termini, per assolir un primer nivell de control de la gestió tecnològica; i, per tant, també recomanen tot un conjunt d'assistències tècniques.

Per la seva banda, els plans directors són instruments de planificació estratègica, dirigits a aquelles organitzacions que ja han assolit el primer nivell de control, i recullen les accions a mitjà termini per assolir els objectius en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Diagnosi TIC
Diagnosi TIC