S'aproven els pressupostos municipals del 2015

Última revisió 18-12-2014 09:27
18/12/2014

Els pressupostos municipals del 2015 de la Garriga es van aprovar per 12 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, i 2 PSC-PM), i 5 vots en contra (2 SI, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP) durant el ple del passat 17 de desembre.

Els pressupostos per a l’exercici 2015, aprovats al Ple del passat 17 de desembre, sumen un total de 15.507.543 euros i preveuen, entre d’altres projectes, la modernització de l’enllumenat públic (250.000 euros), la creació de nous plans d’ocupació (150.000 euros) i un nou contracte de manteniment dels parcs i jardins de la Garriga (300.000 euros).
Altres novetats dels pressupostos són un increment en els ajuts de menjador escolar, la restauració de la Doma, millores en el servei informàtics de l’Ajuntament i una previsió de 185.000 per a inversions generals al municipi

Segons ha explicat l’equip de govern, les finances municipals són sòlides i estan estabilitzades, a pesar de la disminució del finançament extern, que ha fet que el pressupost d’aquest any sigui lleugerament inferior al de l’any passat. Actualment la Generalitat deu 1.300.000 euros al Consistori que, alhora, rep menys subvencions d’altres administracions.
Tot i això, les finances són estables i asseguren la cobertura dels serveis bàsics a la ciutadania i l’aposta per les polítiques socials. Un altre indicatiu del bon funcionament financer de l’Ajuntament es troba en els pagaments a les empreses proveïdores, que es fan en un termini inferior als 30 dies que marca la llei.

Gràfic despeses 2015 la Garriga
Gràfic despeses 2015 la Garriga