Sessió pública extraordinària de la Junta de Govern Local

Última revisió 10-04-2024 13:21
10/04/2024

La sessió servirà per escollir les persones que compondran les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig.

Aquesta sessió extraordinària i oberta a tota la ciutadania es farà el proper dilluns 15 d’abril, a les 18 hores a la sala de plens de l’ajuntament (2a planta de la casa consistorial).

S'escolliran per sorteig les persones que exerciran de presidenta o president i vocals i que composaran les 18 meses electorals de la Garriga.