Ple municipal del mes de juny

Última revisió 23-06-2022 14:40
27/06/2022

El ple del mes de juny se celebra aquest dimecres, dia 29, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 25 de maig de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les RA i els acords de la JGL des del dia 16 de maig al dia 19 de juny de 2022.
 3. Aprovació de la rectificació anual de l’inventari consolidat de l’ajuntament de la Garriga a data 31/12/2021.
 4. Aprovació de la modificació del contracte de servei de neteja de les dependències municipals.
 5. Aprovació inici d’expedient i creació de la comissió d’estudi per a la implementació d’un model de gestió del servei d'abastament d'aigua.
 6. Aprovació de la  modificació de crèdit número 2022/24. Modalitat crèdit extraordinari i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes de crèdit.
 7. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 8. Aprovació del canvi de denominació del Barri Centre per passar a anomenar-lo Barri de Sant Roc - El Centre . Resolució al·legacions.
 9. Aprovació de l’adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública.
 10. Aprovació de l’ampliació del servei de deixalleria mòbil del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental.
 11. Aprovació de l’adhesió al Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2022, del Fons Català de Cooperació.
 12. Adhesió a la Declaració Institucional del 28 J, de l’Àrea d’Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBYI de la Generalitat.
 13. Aprovació inici d’expedient i creació de la comissió d’estudi per a la implementació del Servei de Formació Ocupacional de l’ajuntament de la Garriga.
 14. Moció que presenta el grup municipal de la CUP  de la Garriga per la creació d’un protocol d’actuació davant les violències masclistes als espais d’oci i festius a la Garriga.
 15. Precs i preguntes.

Et pot interessar