Tractament fitosanitari per la plaga del morrut de les palmeres

Última revisió 26-04-2022 19:58
27/04/2022

El divendres 6 de maig es portarà  a terme el primer tractament de l'any 2022 per controlar la plaga del morrut de les palmeres de les zones verdes del municipi d'acord amb el protocol de tractaments recomanat pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control de la plaga el morrut i fongs en palmeres

o DATA: divendres 6 de maig de 2022

o HORARI: a partir de 24 hores (jornada nocturna)

o PRODUCTE: Epik

o Materia activa: Acetamiprid

o UBICACIÓ: CAP (Torrent de la Sínia), Passeig dels Til·lers i carrer Bassal

El producte que s'utilitzarà  és un insecticida. Els condicionants preventius per seguretat són els següents:

o No entreu en la zona tractada fins que l'aplicació s'hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.

o Eviteu el contacte amb les palmeres tractades durant les primeres 24 hores.

o Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïs propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

Per a més informació podeu consultar la fitxa del producte.