Tractament fitosanitari per la plaga del morrut de les palmeres

Última revisió 19-12-2019 08:13
02/01/2020

El divendres 10 de gener es portarà a terme un tractament per controlar la plaga del morrut de les palmeres de les zones verdes del municipi, d’acord amb el protocol de tractaments recomanat pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya. 

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control de la plaga el morrut i fongs en palmeres

o  DATA: divendres 10 de gener de 2020 

o  HORARI: a partir de 24 hores

o  PRODUCTE: Epik

o  Materia activa: Acetamiprid 

o  UBICACIÓ: CAP, Passeig dels Til·lers i carrer Bassal

El producte que s’utilitzarà és un insecticida. Els condicionants preventius per seguretat són els següents:

o  No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.

o  Eviteu el contacte amb les palmeres tractades durant les primeres 24 hores.

o  Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïns propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

  Per més informació podeu consultar la fitxa del producte.

 

 

 

 

 

Documents adjunts