1,2 milions d'euros de romanent al pressupost municipal

Última revisió 14-07-2020 14:34
14/07/2020

El Ple municipal va aprovar, en una sessió extraordinària, incorporar 1.198.092 euros del romanent de tresoreria del pressupost 2019 al pressupost 2020.

El plenari va tenir lloc divendres a la tarda, en format telemàtic, i tenia com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació de la modificació de crèdit, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que es financen amb romanent de tresoreria per a les despeses generals.  

La incorporació del romanent de 1.198.092 euros es va aprovar per 10 vots a favor de l’equip de govern (ERC i regidors i regidora no adscrits) i els 7 vots contraris de la resta de grups de l’oposició (Junts per la Garriga, CUP, PSC i Ciutadans).

Els diners que s’afegeixen al pressupost es destinaran tant a partides noves (69.700 euros) com a incrementar partides ja existents (1.128.392 euros).  

Una de les dotacions més importants es farà a Medi Ambient, amb 267.000 euros. D’aquests, 115.000 es destinen a la recollida selectiva, 80.000 a la gestió dels residus i 20.000 al rebuig.

A manteniment de la via pública del municipi, així com al manteniment de l’administració, s’hi deriven 187.000 euros i a la partida de Serveis Socials se n’hi injecten 114.000.

Finalment, a Cultura s’hi incorporen 115.000 euros, 80.000 dels quals s’invertiran a la Festa Major d’aquest estiu. Altres dotacions es fan a Patrimoni i Turisme i a Promoció Econòmica, amb 54.000 i 50.000 euros respectivament.

Si bé es preveia una partida de 300.000 euros per fer front a la nova Relació de Llocs de Treball (RLT), finalment només s’hi destinen, per ara, 137.000 euros.

L’alcaldessa, Dolors Castellà, va assegurar que l’objectiu d'aquest plenari extraodinari era la possibilitat de dur a aprovació "destinar uns diners a uns serveis i a unes necessitats del nostre poble, de les nostres entitats, de les nostres persones i a la convivència en general. Destinar-los a una sèrie de serveis en benefici del poble, en tots els seus moments i estrats”.

El regidor d’Hisenda, Lluís Marco, va assegurar que la incorporació de romanent al pressupost en curs “no hauria de ser la pràctica habitual”, però que no havia estat possible fer-ho d’una altra manera aquest any. Va avançar que espera que de cara al proper exercici el romanent pugui reservar-se, només, per als casos excepcionals.

L'oposició votar-hi en contra per qüestions "tant formals com de contingut". Els quatre grups van criticar “falta de diàleg i consens” amb l’equip de govern i poc marge de temps per estudiar les propostes presentades.

Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Garriga