Curs de coaching per a persones aturades

Última revisió 25-09-2020 11:29
25/09/2020

La sessió informativa d’aquesta formació tindrà lloc el 30 de setembre a les 10 h per Zoom.

El curs “Coaching per a persones aturades” l’organitza el Servei Local d’Ocupació (SLO) i es desenvoluparà, també virtualment, els dies 15, 22 i 29 d'octubre i  5 i 12 de novembre de 2020.  S’adreça, únicament, a persones en recerca de feina i que estiguin inscrites al SLO.

Les inscripcions, també les de la sessió informativa, es poden fer a gcuni@ajlagarriga.cat.  

El curs reflexionarà sobre les principals eines i metodologies del coaching per a la millora personal i professional, tot establint les bases per tal que les persones participants de la formació esdevinguin bones coachs i millors líders, a mes d'ajudar-les a avançar en el seu desenvolupament personal i professional a partir de la millora del seu autoconeixement.

Els continguts del curs “Coaching per a persones aturades” seran els següents:

 

SESSIÓ 1. AUTOCONEIXEMENT I HISTÒRIA PERSONAL 

• Objectiu de la formació i expectatives.

• Estructura del Coaching Integral com a eina d’anàlisi i d’intervenció.

• Història personal i professional.

• Patrons de funcionament davant la feina i la inserció laboral.

• Punts forts i punts febles de cada participant.

• Primer plantejament d’objectiu laboral.

 

SESSIÓ 2. RECURSOS I COMPETÈNCIES

• Anàlisi del perfil professional.

• Competències pròpies i competències a desenvolupar.

• Eines de la PNL (Programació Neuro-lingüística) per una comunicació més eficaç.

• Tècniques de gestió de les emocions.

• Marcs de percepció i interpretació.

 

SESSIÓ 3. CREENCES I VALORS

• Context, accions i resultats.

• Reconeixement de creences possibilitadores i canvi de creences limitants.

• El nostre sistema de valors.

• La nostra identitat professional.

• Nivells Lògics de l’aprenentatge (PNL).

 

SESSIÓ 4. OBJECTIU LABORAL I PLA D’ACCIÓ

• Bona formulació d’un objectiu laboral.

• Pla d’acció, evidències i passos a seguir.

• Motivació, poder personal i auto-responsabilitat.

• Utilització de la xarxa de contactes i recursos propis. 

 

SESSIÓ 5. COACHING GRUPAL I TANCAMENT

• Un espai per a compartir el que s’ha assolit fins ara, plantejar dificultats i possibilitats en el present i

adquirir un compromís en vers l’objectiu laboral.

• Aquesta última sessió té un format de coaching grupal i, per tant, s’estructura i s’adapta segons les

aportacions dels participants.

               

Curs de coaching.
Curs de coaching.