El projecte ACADA, premiat

Última revisió 16-07-2020 13:38
16/07/2020

És un programa singular pioner a Catalunya i pel qual ja han passat centenars d’alumnes.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha atorgat un premi de reconeixement al projecte educatiu ACADA de la Garriga.

La iniciativa ha estat premiada en la categoria de “Prevenció i intervenció davant l’absentisme escolar en municipis de menys de 20.000 habitants”. Per aquest motiu, l’Ajuntament va participar a la jornada de presentació dels programes premiats al 5è Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la Prevenció i Intervenció davant de l’Absentisme i l’Assetjament Escolar, que va tenir lloc el 9 de juliol en format virtual.

L’ACADA s’adreça a alumnes de 4t d’ESO dels tres centres de secundària de la Garriga (l’institut Vil·la Romana, l’institut Manuel Blancafort i l’Escola Sant Lluís Gonçaga) que presenten dificultats per a poder tenir el títol de l’ESO.  Es basa en una escolarització compartida entre els centres educatius i l’Escola Municipal d’Educació (EME), on es fan tallers manipulatius i es gestiona la realització d’activitats formatives de tipus pràctic en empreses i entitats del municipi. Les seves sigles responen a l'Adaptació Curricular per a Alumnes amb Dificultats per Aprendre. Es tracta, en definitiva, d'un projecte singular d’atenció a la diversitat emmarcat dins el pla d’autonomia de centre. 

El projecte Acada està autoritzat pel Departament d’Ensenyament i rep suport de la Diputació de Barcelona. 

Es va crear el curs 1998/99 responent a una necessitat compartida pels dos centres públics de secundària de La Garriga, l’ Institut Manuel Blancafort i l’ Institut Vila Romana amb el suport i la supervisió de l’ EAP de zona i la col·laboració de l’Ajuntament.

Posteriorment també s'hi va incorporar al projecte l’Escola Sant Lluís de la Garriga.

Jornada Bones Pràctiques d'educació.
Jornada Bones Pràctiques d'educació.