Comunicat en relació a l'escola Els Pinetons

Última revisió 30-09-2020 12:17
30/09/2020

L'equip de govern ha emès un comunicat sobre la campanya que ha engegat l'AMPA del centre arran dels aiguats del 22 de setembre.

Comunicat

Davant la campanya engegada a l’escola Els Pinetons per part de la seva AMPA, volem fer públic i expressar algunes consideracions per al coneixement de tota la població de la Garriga i, en especial, per a les mares i els pares i tota la comunitat educativa de l’escola.

En primer lloc volem solidaritzar-nos amb l’angoixa i la preocupació de les famílies, així com de l’equip docent, davant les errades estructurals de l’edifici escolar dels Pinetons.

Gestionem la regidoria d’Educació des del juny de 2019. En aquesta etapa hem mantingut contactes continuats, presencials, telefònics, per correu i altres xarxes de comunicació amb l'equip directiu i hem assistit als consells escolars i a reunions d’AMPA. En totes elles hem escoltat les seves preocupacions i hem iniciat diàleg per intentar trobar solucions al problema. Per això trobem injust i faltat a la veritat que es digui que aquest equip de govern hagi girat l’esquena a aquest problema. Un problema, d’altra banda, que s’arrossega d’ençà de la construcció de l’escola, fa més de 30 anys.

L'escola Els Pinetons es va edificar per sota del nivell del seu entorn. Està enfonsada entre 1 i 2 metres respecte als carrers que l’envolten i el parc Els Pinetons. Per aquesta raó el clavegueram de l’escola no té pendent per a desaiguar al clavegueram del carrer. Quan plou molt, les canonades de seguida queden plenes, s’omplen els baixants i vessen.

També volem expressar tot el que hem fet durant aquest any per pal·liar els efectes de les pluges a l’interior de l’edifici:

Al pati de primària:

  • hem muntat taulons/barrera per a totes les portes de les aules que donen a aquest pati (aproximadament 1 metre per sota del parc Els Pinetons);
  • hem tret tapes i hem posat reixes a les arquetes del clavegueram que hi ha davant de les portes de les aules per tal que recullin aigua i que s’afegeixin a les reixes que ja té el pati al peu de les escales;
  • hem construït un nou clavegueram només per a recollir aigua de pluja i que aboca directament al riu (obra que ha costat 40.000 euros i feta al juliol d’aquest any).

Al gimnàs:

  • hem delimitat les escales d’accés des del pati amb una graderia que intenta evitar la caiguda “en cascada” de l’aigua des del carrer. Això permet crear una piscina de mig metre d’alçada al pati abans de baixar cap al gimnàs. Hi ha 3 o 4 graons fins al pati, i uns 5 o 6 des del pati fins a la porta del gimnàs;
  • hem posat taulons/barrera a la porta del gimnàs.

Vam habilitar unes planxes per tal que, davant d’avisos de pluges fortes, es posessin a la part exterior de les portes de les entrades més sensibles a ser inundables. 

S’han fet accions preventives a l’entorn de l’edifici, com la neteja d'embornals i també de tapes de clavegueram, i la canalització de l’aigua que prové del parc Els Pinetons, per tal de pal·liar els possibles efectes dels aiguats.

Totes les afectacions que ha patit l’escola han estat ateses en la mesura de les nostres possibilitats, pels serveis de Protecció Civil, personal municipal de diferents àrees i personal de neteja per tal que l’alumnat pugui assistir a l’escola amb tota normalitat.

Totes aquestes actuacions s’han explicat i s’han fet d’acord amb els serveis tècnics municipals, els del Departament i informant sempre l’equip directiu de l’escola. Amb total transparència i col·laboració. En cada episodi l’escola ha comptat amb la presència i l’ajut directe de l’alcaldessa i les regidores que han desplegat tots els recursos perquè l’alumnat no quedés privat de cap dia d’escolarització. Altres informacions falten a la veritat, són interessades, o bé no tenen tota la informació.

A més, des de ja fa uns quants mesos estem en converses amb els responsables del Departament d’Educació per tal de trobar la solució definitiva a un problema estructural de l’edifici escolar que arrosseguem des del seu inici. En un any de govern municipal s’han fet més accions i se n’han programat d’altres que en tots els anys des de la construcció de l’escola. Però que ningú no es confongui, la solució definitiva a aquest problema de disseny seria alçar l’escola 2 metres o trasllada-la a una altre espai, perquè la tria de la seva ubicació va ser equivocada i ho patim, bàsicament ara, que s’estan multiplicant i agreujant les inclemències meteorològiques. Com sigui, però, qualsevol solució al problema és econòmicament cara i l’ha d’entomar, i estem segurs que ho farà, l’administració responsable de l’edificació de l’escola, que és la Generalitat de Catalunya.

L’excepcionalitat de l’episodi meteorològic del 22 de setembre va sacsejar, no només l’escola Els Pinetons, sinó un munt d'instal·lacions municipals i llars particulars, marges, carrers, carreteres, torrents, llera del riu Congost... amb una afectació molt greu.

Tothom té dret a manifestar la seva opinió, i l’ajuntament té el deure d’informar la ciutadania de tot el que hem fet i estem fent per solucionar un problema greu, estructural i endèmic que existeix des de la construcció de l’escola.

Per aquests motiu, ens mantenim en disposició de col·laborar estretament amb el Departament d’Educació, l’AMPA, i l’escola Els Pinetons, però lamentem que es pugui utilitzar una qüestió tan greu que afecta un col·lectiu tan ampli de la nostra població i que es cedeixi espai a la instrumentalització política d’un problema com aquest.

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Garriga seguirem treballant com fins ara al servei de tot allò públic amb transparència, explicant el que fem i el que cal fer amb la col·laboració d’altres administracions. Com hem fet fins ara. No ens hem aturat i comptem amb tots els agents per a la resolució d’un gran i greu problema que requereix una solució definitiva, que és per la qual estem treballant des del primer dia.