Convocatòria pública per tramitació d'urgència per a formar part d'una borsa de la categoria d'operari/ària de Brigada (U.O.S.), grup AP

El termini de presentació de sol·licituds va del 28/07/2021 al 06/08/2021, ambdós inclosos.

El termini de presentació d'esmenes va del 02/09/2021 fins el 15/09/2021, ambdòs inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

27/07/2021
Fins el 27/07/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2022 13:00