Convocatòria pública per tramitació d'urgència per a formar part d'una borsa de la categoria de conserge, grup AP.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16/03/2021 al 25/03/2021, ambdós inclosos. 

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

15/03/2021
Fins el 15/03/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 14:36