Convocatòria per a la selecció de 8 places d'agent de Policia local, grup C2

Procés de selecció per a la provisió de 8 places d’agent de la policia local, 5 places pel sistema d’accés de concurs oposició lliure i 3 places pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, més les vacants que es puguin produir fins a la celebració de les proves, vacants a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de la Garriga.

Entrevistes i valoració de mèrits:

Dia: 4 de setembre de 2020

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església número 2

Hora: consulteu horaris aquí

Procés selecció mobilitat horitzontal:

Es convoca a les persones que han resultat aptes per a fer les proves psicotècniques el divendres dia 10 de juliol a les 8h a l’Escola Municipal d’Art i Disseny, C/Negociant, 79, Sala d’actes.

Podeu consultar les persones convocades aquí

Prova practica:

Dia: 7 de juliol de 2020

Lloc: Escola Municipal d’Ensenyament, carrer Negociant, 79.

Hora: a les 9.00 h del matí aula 10.

 

Data proves accés per concurs oposició lliure :

Les entrevistes de la prova psicotècnica es realitzaran el dia 8/07/2020 a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església número 2.

Podeu consultar les persones convocades aquí

Les proves psicotècniques seran dilluns dia 6 de juliol de 2020 a les 9h a l’Escola Municipal d’Art i Disseny, C/Negociant, 79, aules 9 i 10.

Les proves físiques tindran lloc el dia 2 de juliol de 2020 al Pavelló de Can Violí, en dos torns: de 9 a 11h i d' 11h a 13h.

Podeu consultar les persones convocades aquí

Prova de coneixement de la llengua catalana

Dia: 25 de juny de 2020

Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)

Hora: a les 9.00h del matí

Prova cultural i de coneixements específics

Data: 30 de juny de 2020

Lloc: Pavelló de Can Noguera, Carrer Bassal, s/n.

Hora: a les 10.00h del matí

Proves físiques

Data: 2 de juliol de 2020

Lloc: Pavelló de Can Violí, Avinguda 11 de setembre, s/n.

Hora: a les 09.00h del matí

El termini de presentació d'esmenes va del 9/06/20 al 22/06/2020, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT

El termini de presentació de sol·licituds va del 20/02/2020 al 10/03/2020, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

19/02/2020
Fins el 18/02/2025

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2021 12:43