Convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'interventor/a, mitjançant comissió de serveis

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 al 24 de novembre de 2023. 

Requisits de participació: Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la sots escala intervenció tresoreria.

Canals de tramitació:

  • Preferentment telemàtica.
  • També es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

 

 

17/11/2023
Fins el 16/11/2028
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2023 10:12