Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de vicesecretari/ària, mitjançant comissió de serveis

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 7 de març de 2024. 

Requisits de participació: Ser personal funcionari de carrera de l’escala de funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria-intervenció.

Canals de tramitació:

  • Preferentment telemàtica.
  • També es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
29/02/2024
Fins el 28/02/2029
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-04-2024 12:01