Concurs per a la provisió d'un lloc de treball d'administratiu/iva adscrit a Serveis a les Persones, grup C1

*Nova data celebració prova pràctica, la valoració de mèrits i l’entrevista personal:

Data: 22 de febrer de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2 (Sala de Plens)
Hora: a les 11.30 h del matí

*Celebració prova pràctica, la valoració de mèrits i l’entrevista personal - Data anul·lada

Data: 21 de febrer de 2019

Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2 (Sala de Plens)

Hora: a les 9.30h del matí

El termini de presentació de sol·licituds va del  15/01/2019 al 04/02/2019, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

14/01/2019
Fins el 14/01/2024
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:16